Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności

     Firma LIMBA Marek Bagieński dostała dofinansowanie w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013. Projekt pt.: "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez informatyzację procesów obsługi, zakup urządzeń pralniczych oraz wprowadzenie nowych usług wynajmu mat".

Umowa numer: UDA-RPWP. 01.02.01-30-172/09-00

     Projekt obejmował zakup oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, wspomagającego zarządzanie siecią pralni. Nakompletny system składają się autorskie oprogramowanie stworzone na potrzeby projektu oraz urządzenia: czytniki, anteny, transpondery (chipy), komputery oraz drukarki, wraz z nowoczesnymi pralnicowirówkami i innowacyjnym systemem dozowania płynów i proszków.

Innowacyjność systemu została potwierdzona opinią Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Rozwiązania zastosowane w systemie wspomagającym zarządzanie są stosowane w kraju krócej niż 3 lata.
 

Końcowym efektem realizowanego projtku było wprowadzenie jednej nowej usługi: wynajem mat wejściowych z transponderami do identyfikacji oraz wprowadzenie jednej, udoskonalonej usługi - wynajem odzieży roboczej z transponderami do identyfikacji. Dzięki nim wnioskodawca rozwinie działalność o usługę, której nie było dotychczas w ofercie firmy oraz udoskonali usługę, która znajduje się już w ofercie przedsiębiorstwa.

 

 

 
Firmy, z którymi współpracujemy:

LIMBA

Dane kontaktowe

Limba
ul. Kazimierza Wielkiego 4
Poznań 61-863
tel. + 48 61 853 41 51
e-mail: mb@limba.org